કાસુન્દ્રા પરિવાર - ડાયમંડનગર

કાસુન્દ્રા પરિવારના ગર્વરમેન્ટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીમાં સર્વિસ કરતા કર્મચારીઓની યાદી તૈયાર કરવાની હોવાથી, લગતા પરિવાર સભ્યોએ ફોર્મ ભરીને તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૯ પહેલા મોકલી પરિવારને આપનું યોગદાન આપી સહયોગ કરવા વિનંતી.

યા દેવી સર્વભુતેસુ શક્તિ રૂપેણ​ સંસ્થિતામ ।
નમ​: તસ્યે નમ​:તસ્યે નમ​:તસ્યે નમો નમ​: ॥

આપણી પરિવાર પ્રત્યેની લાગણી, ભાવના, સંગઠન અને ઉન્નતિના સંસ્કાર સિંચન કરેલ છે.
પરિવારને સાચો રાહ ચીંઘી આપે જે કેડી કંડારેલ છે. તે ખરેખર અમારી સાચી મૂડી છે.
સ્વાભિમાન​, નિડરતા, દયાભાવ, ઉદારદિલ, નિખાલસતા, ધર્મનિષ્ઠા, રાજનીતીની જ્યોત​
આપણી પુણ્ય સ્મરણ થકી આજે પ્રજ​વલીત છે.
જે પરિવાર માટે સદાય અજ​વાળા પાથરશે.

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ...


સંપર્ક:

કાસુન્દ્રા પરિવાર, આમરણ - ୦૨૮૯૩ ૨૮૭૩૮૬
હરિભાઈ કાસુન્દ્રા, આમરણ - ૯૫੧૦૦੧૦૦૪૬
જમનભાઈ કાસુન્દ્રા, કેશોદ - ૯૪૨૭૫૬૯૩૫૦