ભારતમાં આવેલા ગુજરાતી સમાજની યાદી

આંઘ્રપ્રદેશ

ક્રમ​ સરનામું
ગુજરાતી સેવા મંડળ​
૧૧૪૧, રાષ્ટ્રપતિ રોડ​, સિંકદરાબાદ​ - ૫૦૦ ૦૦૪
શ્રી ગુજરાતીપ્રગતિ સમાજ
૪-૪/૨૫૯, ગીરીરાજ ભ​વન​, સુલ્તાન બજાર​, બેંક સ્ટ્રીટ, હૈદ્રાબાદ​ - ૦૦ ૧૫૯
ટી.એલ.કે. પબ્લીક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
દિપકભ​વન​,હનુમાન ટેકરી, હૈદ્રાબાદ​ - ૫૦૦ ૦૦૧
આદોની ગુજરાતી હિવષઁક સમાજ
વિક્ટોરીયા પથ​, પો.બો.નં.૨૧, આદોની​ - ૫૧૮ ૩૦૧
આદિલાબાદ ગુજરાતી સમાજ​
ધનલક્ષ્મી લોજ, નેશનલ હાઇવે, આદિલાબાદ​ - ૫૦૪ ૦૦૧
શ્રી કરીમનગર ગુજરાતી સમાજ​
શ્રી નારાયણભાઇ ચાવડા,૧-૫-૮૫/બી, જ્યુબીલી કામનની બાજુમાં, કરીમનગર​ - ૫૦૫ ૦૦૧
શ્રી કનાઁલ ગુજરાતી સમાજ
૩૮-૮, પટેલસ્ટ્રીટ, બેલારી રોડ, કનાઁલ​ - ૫૧૮ ૦૦૧
શ્રી કાકીનાડા ગુજરાતી સમાજ
​ ૬-૬-૪, નાલનરોડ, આંઘ્ર બેંકની સામે, તીલક સ્ટ્રીટ, કાકીનાડા​ - ૫૩૩ ૦૦૧
શ્રી ગુજરાતી પ્રગતિ સમાજ
૫-૩-૨૬, નાગપુર રોડ, કામરેડી​ - ૫૩૦ ૧૧૧
૧૦ શ્રી ગુજરાતી મિત્ર મંડળ
૨૨-૨-૫૯, પહેલો માળ, ક્લોથ માકેઁટ, ગંથોર​​ - ૫૨૨ ૦૦૧
૧૧ નિઝામાબાદ ગુજરાતી સમાજ​
પંકજ ટ્રાન્સપોટઁ એજન્સી, ગોડાઉન​ રોડ, નિઝામાબાદ​ - ૫૦૩ ૦૦૧
૧૨ શ્રી ગુજરાતી સમાજ​
બુઘ્ઘિલાલ પી.શાહ​, નાગદેવી સિનેમા પાછળ​, રાહમંદરી - ૫૩૩ ૧૦૧
૧૩ શ્રી ગુજરાતી સમાજ​
૮-૧૦-૪૬, ગીરમાજી પાથ​, વારંગલ​ - ૫૦૬ ૦૦૨
૧૪ શ્રી ગુજરાતી સમાજ​
રાજા રંગપ્પારાઓ સ્ટ્રીટ, વિજય​વાડા​ - ૫૨૦ ૦૦૧
૧૫ શ્રી ગુજરાતી બ્રહ્મ સમાજ
પો.બો.નં.૧૬૮૫, ૮૭૩૧,રાણીગંજ​, સિકંદરાબાદ​​ - ૫૦૦ ૦૦૩
૧૬ શ્રી આઘ્રપ્રદેશ ગુજરાતી સમાજ​
૪-૪-૯૦૯, પ્રેમબાગ​, કંડસ્વામી લેન​, સુલ્તાન બજાર​, હૈદ્રાબાદ​ - ૯૫

ઓરીસ્સા

ક્રમ​ સરનામું
શ્રી ગુજરાતી સનાતન સમાજ
બીસારા રોડ, ગુજરાતી કોલોની, રાઉરકેલા​ - ૭૬૯ ૦૦૧
શ્રી રાણીહાટ ગુજરાતી સમાજ
સુંદરદાસ ડી હંસરાજ​, આઇસ​ ફેકટરી રોડ, કટક​​ - ૭૫૩ ૦૦૩
શ્રી ઓરીસ્સા ગુજરાતી સમાજ​
શ્રી બાબુલાલ દોશી, એરીયા બજાર​, કટક​​ - ૭૫૩ ૦૦૧
શ્રી તલ્પર ગુજરાતી સમાજ
C/o. નરસિંહદાસ અંદરજી, પો. તલ્ચર​, જી. દેકાનલ​ - ૭૫૯ ૧૦૦
શ્રી બાલાસુર ગુજરાતી સમાજ​
C/o. ગુજરાતી સ્કુલ, મોતીગંજ​ બજાર​, બાલાસોર​​ - ૭૫૬ ૦૦૧
શ્રી બાલાગીર ગુજરાતી સમાજ​
C/o. ગુજરાતી સ્કુલ, ઠક્કર પરેડ​, બાલાગીર​ - ૭૬૭ ૦૦૧
શ્રી બરીપદ ગુજરાતી સમાજ​
C/o. ખીમજી ડાયાભાઇ, પો.બો.-૩, પો.બરીપદ, જિ.મયુરભંજ
શ્રી બહેરમપુર ગુજરાતી સમાજ​
C/o. જયહિંદ ફેન્સી ડ્રેસીસ​, અબઁન બેંક રોડ, બહેરમપુર, ​ગંજામ
શ્રી ઉત્કલ ગુજરાતી સમાજ​
C/o. જગન્નાથ સો મીલ​, કટક રોડ​, ભુવનેશ્વર​​ - ૭૫૧ ૦૦૧

આસામ

ક્રમ​ સરનામું​
શ્રી ગુજરાતી સમાજ
ઇશ્વરલાલ એન્ડ કું. ફેન્સી બજાર​, ગુવહાટી - ૭૮૧ ૦૦૧

ઉત્તરપ્રદેશ​

ક્રમ​ સરનામું
શ્રી ગુજરાતી સમાજ
પ્રયાગ ૩૫૬, મુક્તિગંજ​, કતઘરરોડ, અલ્હાબાદ​ - ૨૧૧ ૦૦૩